HEV tugimeeskond

Tugimeeskonda kuuluvad:

direktor - Ilvi Suislepp

õppealajuhataja – Eda Tarend

logopeed – Egle Ingver

väikeklassi õpetaja – Anne Kukk

II-III kooliastme õpetaja – Christine Kattai

tuge vajavate õpilaste töö koordineerija e HEVko - Ere Rekker-Mägi