Kanepi Gümnaasiumis rakendatakse alates 2019/2020. õ.-a. KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

Programm:

  • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
  • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
  • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
  • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
  • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. Selleks:

  • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;'
  • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks väljaõppe;
  • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel; korrapidajaõpetajad kannavad KiVa veste või salli
  • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on: Angelika Alström, Karin Buhvestov, Kaidi Valli-Mägi, Maarja Pukk

Kontakt: kanepikiva@gmail.com  

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool