Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus


ÕE nimekiri:

Laura Saunamets - ÕE president
Markus Meinhart Rego - ÕE asepresident
Maris Haavapu - ÕE protokollija

Kadri Kalve
Kristiina Roht
Helena Rajatamm
Terje-Riin Tätte
Maarja Runtal
Kristella Kägsep
Karmen Kokk
Monika Kattai
Katarina Saare
Keitlin Kõoleht
Hannabel Muuk-Adrat
Elisabet Maranik
Kristo Kõiv
Carola Müür
Joosep Pokk
Heidi Rajatamm
Hanna Rahel Slungin