Õpetajad

Angelika Alström klassiõpetaja angelikaalstrom[at]gmail.com
Karin Buhvestov algõpetus    karin.buhvestov[at]gmail.com
Egle Ingver logopeed egleingver[at]gmail.com
Aime Jääger matemaatika aimejaager[at]gmail.com 
Kristi Kahar loodusõpetus, bioloogia, keemia kaharkristi[at]gmail.com
Andre Kaljumäe huvijuht huvijuht[at]kanepig.edu.ee
Christine Kattai matemaatika

christine.kattai[at]gmail.com

Maiken Keldu kehaline kasvatus maiken.keldu[at]gmail.com
Laine Kippari vene keel  lainekippari[at]gmail.com
Urmas Kivirand tööõpetus urmaskivirand[at]hot.ee
 Anne Kukk algõpetus anne.kukk.002[at]mail.ee 
 Ele Kõiv käsitöö, kunstiõpetus  ele.koiv[at]gmail.com
Lilian Leib loodusõpetus, geograafia, bioloogia  lilian[at]kanepig.edu.ee 
Maris Lepp inglise keele õpetaja maris.lepp[at]kanepig.edu.ee
Tiiu Leppikus  ajalugu, ühiskonnaõpetus  tiiu.leppikus[at]gmail.com 
Merike Luts  inglise keel, saksa keel merikel[at]kanepig.edu.ee 
 Roman Malõšev informaatika roman.malosev[at]antslakk.edu.ee
Kadri Mõttus ajalugu kadri.mottus[at]mail.ee 
Ere Rekker-Mägi klassiõpetaja  ererekker[at]gmail.com
Helen Oppar matemaatika helenoppar[at]gmail.com
 Edith Saks muusikaõpetus edithsaks19[at]gmail.com
Peeter Seene tehnoloogiaõpetus peeterseene[at]gmail.com
Ilvi Suislepp direktor suislepp[at]kanepig.edu.ee
Kaidar Taal kehaline kasvatus  kaidartaal11[at]gmail.com
Tähte Tagel eesti keel ja kirjandus  tahtetagel[at]gmail.com 
Eda Tarend keemia edatarend[at]gmail.com
Karina Toots eesti keel ja kirjandus   karinatoots[at]gmail.com
 Kristel Uiboupin füüsika kristeluiboupin[at]gmail.com 
Malle Urman pikapäevarühma kasvataja 56 859 144
Kaidi Valli-Mägi klassiõpetaja kaidi.vallimagi[at]gmail.com
Helgi Vassilko algõpetus helgi.vassilko[at]gmail.com