Õpetajad

Alström Angelika

2. klassi õpetaja

 angelikaalstrom[at]gmail.com

Buhvestov Karin

3. klassi õpetaja

 karin.buhvestov[at]gmail.com

Ingver Egle

logopeed

 egleingver[at]gmail.com

Jääger Aime

gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

 aimejaager[at]gmail.com

Kahar Kristi

loodusainete õpetaja

 kaharkristi[at]gmail.com

 Pukk Maarja

huvijuht

 huvijuht[at]kanepig.edu.ee

Keldu Maiken

kehalise kasvatuse õpetaja

 maiken.keldu[at]gmail.com

Kivirand Urmas

majandusjuhataja, 12. klassi klassijuhataja

 urmaskivirand[at]hot.ee

Koemets Paap

võrguadministraator

 paap[at]kanepig.edu.ee

Kukk Anne

väikeklassi õpetaja

 anne.kukk.002[at]mail.ee

Kõiv Ele

kunsti- ja käsitööõpetuse õpetaja, 6. klassi klassijuhataja

 ele.koiv[at]gmail.com

Leib Lilian

geograafia-, bioloogiaõpetaja, 7 .klassi klassijuhataja

 lilianlb7[at]gmail.com

Lepp Maris

inglise keele õpetaja, 8. klassi klassijuhataja

 maris.lepp[at]kanepig.edu.ee

Leppikus Tiiu

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 tiiu.leppikus[at]gmail.com

Lumi Helene

inglise keele õpetaja

helene.leht[at]gmail.com

Luts Merike

inglise ja saksa keele õpetaja, majandusõpetuse õpetaja

 merikel[at]kanepig.edu.ee

Mõttus Aino

vene keele õpetaja

 aino.mottus[at]gmail.com

Mõttus Kadri

ajalooõpetaja, 10. klassi klassijuhataja

 kadri.mottus[at]mail.ee

Nikitin Maksim

informaatikaõpetaja

 maksim[at]varstu.edu.ee

Oppar Helen

matemaatikaõpetaja

 helenoppar[at]gmail.com

Oppar Edith

muusikaõpetaja, 5. klassi klassijuhataja

 edithsaks19[at]gmail.com

Seene Peeter

tehnoloogiaõpetuse õpetaja

 peeterseene[at]gmail.com

Ziugand Rita

sekretär, raamatukogu

 rita.ziugand[at]gmail.com

Taal Kaidar

kehalise kasvatuse õpetaja

 kaidartaal11[at]gmail.com

Tagel Tähte

emakeeleõpetaja, 9. klassi klassijuhataja

 tahtetagel[at]gmail.com

Tarend Eda

keemiaõpetaja

 edatarend[at]gmail.com

Toots Karina

emakeeleõpetaja

 karinatoots[at]gmail.com

Uiboupin Kristel

füüsikaõpetaja, 11. klassi klassijuhataja

 kristeluiboupin[at]gmail.com

Urman Malle

pikapäevarühma õpetaja

 malleurman63[at]hot.ee

Valli-Mägi Kaidi

1. klassi õpetaja

 kaidi.vallimagi[at]gmail.com

Vassilko Helgi

4. b klassi õpetaja

 helgi.vassilko[at]gmail.com