Haldusjärelevalve

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem:

 

Põlva Maavalitsus

Kesk 20, Põlva 63308

Telefon: 799 8902

Koduleht: http://polva.maavalitsus.ee/haridusasutustes-jarelevalve-teostamine

 

 

 

Teenistuslikku järelevalvet teostab Kanepi vallavalitsus:

 

Kanepi Vallavalitsus

Turu põik 1, Kanepi 63101

Telefon: 7976311

Koduleht: http://www.kanepi.ee/