Rahulolu küsitlus

Mitmel aastal on koostatud kooli lastevanemate hulgas rahulolu küsitlus.

Tulemusi saab vaadata siit:

* 2014. aasta tulemused

* 2015. aasta tulemused