Europe Makes School in Estonia 2013 - Türgi üliõpilane Kanepi koolis

Programmi “Europe makes school in Estonia” raames on viimase kahe aasta
jooksul välistudengitest vabatahtlikud käinud oma kodumaad tutvustamas
37 Eesti koolis. Meie kool osales projektis 2013.aasta kevadel, kus
meiega tegi koostööd Türgist pärit Tartu ülikoolis küberkaitset õppiv
Onur Aydin Korkmaz.

EMS2014 1

EMS2014 2
Tutvustamaks ja tunnustamaks välistudengite ja koolide koostöös sündinud
toredaid projekte, on kokku pandud projektialbum (vaata seda siit), kuhu on koondatud
materjal EMS programmi kohta.