Rahvusvahelised projektid

Kanepi Gümnaasiumi rahvusvahelised projektid on tugevdanud kohalikku kogukonda

 

Kanepi Gümnaasiumi põhikooli- ning gümnaasiumiosa moodustavad omavahel toimiva sümbioosi, mis oma koosluses tekitavad tugeva sünergia. Põhikooli ja gümnaasiumi koostöö näiteks meie koolis on rahvusvahelised projektid, mis õppekava osana on muutunud igapäevaelu osaks. Sel õppeaastal tuli projektikoostöö eriti esile, sest toimus kaks õpilasvahetust ja rahastuse sai kaks Erasmus+ projekti. Meie kool peab oma tugevuseks juba 6 aastat toimunud õpilasvahetusi, kuhu on kaasatud 7.-12.klassi õpilased ning tegelikult koolielu ja perede kaudu panustab kogu kool ja kogukond.

 

Erasmus Plus projektid

 

Euroopa Liidu rahastuse SA Archimedes kaudu sai Erasmus+ K1 õpirände projekt. Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonda käsitlev programm, mille kaudu rahastatakse ka haridustöötajate õpirändeid ja koolide strateegilisi partnerlusi. Meie õpetajate õpirände projekt keskendus STEM-hariduse (loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika ühendamine) ja  keeleõpetuse edendamisele. Programmi raames toimus õpetajate koolitus Suurbritannias „21. sajandi oskused“, Hispaanias El Teide observatooriumis „Tähed ja täheruum“, Kreekas „Maavärinad ja nende detekteerimisvõimalused“, Portugalis „Aktiivõppe meetodid õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna parandamiseks“.

 

Kanepi Gümnaasium sai toetuse ka 2016-2018 Erasmus+ K2 koolide rahvusvahelise koostöö projektiks. Osaleme partnerina 7 riigi - Itaalia, Hispaania, Kreeka, Rumeenia, Poola, Türgi, Eesti - strateegilise koostöö projektis Drop Out-Coaching at School. Projekti on kaasatud õpetajad ning projektitegevused on suunatud 15-17aastastele noortele. Projekti üldeesmärk on vähendada koolist väljalangemist ja koolistressi,  suurendada õpimotivatsiooni ja näidata, et koolis on tore. Õpetajad läbisid projekti raames mentorluse koolituse ning hakkavad rakendama saadud teadmisi õpilastega arenguvestlustes ja individuaalses töös.

 

Sel õppeaastal kohtusid projektimeeskonnad kaks korda. Esimene kohtumine toimus 2016. aasta oktoobris Hispaanias Manresas, kus pandi paika täpsem projektitegevuste plaan. Teine kohtumine oli selle õppeaasta lõpus juunis Rumeenias Brasovis, kus koostati toimunud tegevuste vahearuanne ning planeeriti teine projektiaasta.

 

Projekti õppetegevuste raames toimus jaanuaris 2017 õpetajate koolitusprogramm Türgis Istanbulis, kus tegeleti õpilaste karjääriõppe ja õpimotivatsiooni tõstmise ja koolistressi vähendamise teemadega. Mobiilsustega ehk lähetustega oli seotud kokku 4 õpetajat.

 

5.-11. märtsini toimus Kreekas Volose linnas esimene suur õpilaste mobiilne projektitegevus, mis keskendus tööintervjuudele, CV koostamisele ning ettevõtete külastusele, et parandada noorte tööhõive väljavaateid Euroopas. Igast riigist sai võimaluse osaleda 3 õpilast ja 1 õpetaja. Mahukas kultuuriprogramm ja imelised väljasõidud andsid osalevatele õpilastele võimaluse näha ja tutvuda mitte ainult Kreeka kultuuriga, vaid seitsme riigi noorte omavaheline suhtlemine avas palju laiema Euroopa kultuuriruumi.

 

Järgmisel õppeaastal toimub õpilaste projektitegevus Itaalias ning õpetajate projektimeeskond kohtub Poolas.

 

 

Õpilasvahetused Saksamaa ja Itaaliaga

 

Evangelisches Gymnasium Werther

 

Kanepi Gümnaasiumil on kaks partnerkooli. Saksamaal Nordrhein-Westfaleni Liidumaal Wertheri linnas asuv EWG - Evangelisches Gymnasium Werther on meie mõistes eragümnaasium, kus lastevanematel tuleb maksta õppemaksu. Koolis õpib umbes 700 õpilast, kes tulevad kooli kogu Bielefeldi piirkonnast. Wertheri Gümnaasiumis pööratakse suurt tähelepanu välisprojektidele ja meie koostöö toimib 2013.aastast.

 

30.märtsist kuni 7.aprillini 2017 viibisid Kanepis õpilasvahetuse raames 32 saksa õpilast ja 2 õpetajat. Osaliselt olid külalised juba tuttavad, sest eelmine kohtumine toimus aasta tagasi  Saksamaal.

 

Programm oli huvitav ja tihe. Looduses tegutsemine oli saksa õpetajate soov ja juba esimesel päeval toimus lund ja vesist ilma trotsides metsas meeskondlik seiklusmäng. Teine päev möödus Võhandu jõel parvematkal, mis oli kõigile külalistele esmane ja tõeliselt nauditav kogemus.

 

Koolipäevadel käisid sakslased koos meie õpilastega tundides. Näiteks füüsikas konstrueeriti õpetaja juhendamisel etteantud materjalist iseliikuvaid autosid. Võiduauto läbis suurema vaevata 10.2 meetrit! Inglise keeles prooviti 12.klassi suulist riigieksamit. Saksa külalised said võimaluse osaleda pillide õpitoas, kus tutvuti parmupilli ja eesti lõõtsaga, ning kunsti õpitoas, mille viis läbi Epp Margna. Suurt elevust pakkus korvpallimatš ja Eesti õhtu koos laulu, tantsu ning diskoga seltsimajas.

 

Tartus võttis meid vastu Tartu linnapea Urmas Klaas, eelnevalt kohtusime Kanepi vallavanema Mikk Järvega. Tartus külastati Aura Veekeskust ja AHHAA Teaduskeskust, Varbusel käidi Eesti Maanteemuuseumis ja Võrus Kuperjanovi Jalaväepataljonis.

 

Külalised majutati peredesse. Saksa õpilaste ja õpetajate hinnangud olid ainult ülivõrdes, kiideti nii meie külalislahkust kui ka väga huvitavat programmi.

 

Liceo G.B. Bodoni

 

Teine hea partnerkool on Loode-Itaalias Saluzzo linnas. Liceo G.B. Bodoni kooliga on sidemed 2015.aastast alates. Lütseum on praktilise loodusteadusliku kallakuga ülemise astme kool, kus õpivad 15-19aastased noored.

 

Jaanuari lõpus olid Kanepi Gümnaasiumis külas 25 õpilast ja 2 õpetajat Saluzzost.  Külalised jõudsid 8.-12.klassini koolitundidesse, toimus sõbralik korvpallimäng, kus oli palju entusiastlikke kaasaelajaid, ning meeleolukas õhtu Kanepi seltsimajas, mis liitis eesti-itaalia noored ühtseks pereks. Jõudsime veel Võrumaale räätsamatkale ja Suure Munamäe torni ning Tartu Ülikooli Füüsikainstituuti füüsika ja keemia õpitubadesse. Vahva eesti-itaalia õpilaste seltskond tegi kõike sõbralikult koos.

 

Kanepi Gümnaasium külastas Itaaliat mai keskel ja kohtumisrõõm oli suur. Itaallaste programm oli väga vahva: jõudsime Itaalia Alpidesse ja Vahemere äärde, Torino linna ning ümberkaudsetesse väikelinnadesse. Nautisime itaalia pitsat ja pastat. Päev mägedes oli tõsine matk läbi lume, pori, rägastiku umbes 2000m kõrgusele. „ Lihtsalt fantastiline tunne, et ma tulin sellega toime,“ ütles üks õpilane.  „Kogu aeg imeline õnnetunne,“ kirjeldas teine. „Ma tulin Itaaliast tagasi tuhat korda rikkamana, kui ma läksin,“ meenutab kolmas. Itaallaste avatus ja perede sõbralikkus avaldas meile kõigile sügavat muljet.

 

Õpilasvahetuse projektid annavad võimaluse palju laiemaks suhtlemiseks, aitavad mõista teisi kultuure ja väärtustada oma. Projektid toimuvad kooli, lastevanemate ja valla koostöös ja toetusel. Sel õppeaastal tuli selgelt välja kogu kogukonna koostöö ja panus kooli poolt algatatud projektidesse. On tore, et tagasiside on olnud ainult positiivne, mida jääb meenutama õppetöö osana valminud blogi.

 

Merike Luts

Inglise keele õpetaja, rahvusvaheliste projektide juht