Tervise hoidmise hea tava

 • Järgime koolielu korraldamisel Terviseameti ja teiste ametkondade soovitusi ning nõudeid.
 • Haigusnähtude ilmnemise korral jää koju ja teavita kooli!
 • Kool ei tegele hommikuti õpilaste temperatuuri mõõtmisega. Lapsevanem vastutab selle eest, et saadab kooli terve lapse.
 • Koolis on paigutatud nähtavatele kohtadele käte desinfitseerimise vahendid ning lapsi suunatakse järjepidevalt käsi pesema. Kasutame desinfitseerivat kätepesu seepi.
 • Koroonaviiruse osas läheneme juhtumipõhiselt. Soovitame kasutada rakendust „Hoia Me“. Palume koheselt teavitada kooli fikseeritud COVID-nakatumisest.
 • Koolielu on planeeritud traditsiooniliselt. Päevakavas muudatusi ei ole. Toitlustamine toimub jätkuvalt lõunasöögi osas kahes vahetuses. Lisaks pakume hommikueinet.
 • Kooli tulles sisenevad õpilased koolimajja garderoobiuksest söökla juurest, et liiklus oleks ühesuunaline.
 • Kui vähegi võimalik saata õpilased kooli ja võtta vastu väljaspool koolimaja.
 • Koolimaja ja klassiruume tuulutatakse pidevalt ning toimuvad õuevahetunnid – seega palume kodudel sellega arvestada laste riietuse valikul.
 • Õpilastel palume vältida kogunemisi koolikappide juures fuajees. Koolipäeva jooksul on avatud kõik sisse- ja väljapääsud. Vahetundides soovitame olla õues ja siirduda õue lähima väljapääsu kaudu.
 • Soovi ning vajaduse korral on koolis tervisemaski või visiiri kandmine lubatud.
 • Kui koolipäeva jooksul ilmnevad COVID-19 viirusele iseloomulikud haigusnähud, suunab märganud õpetaja õpilase kooli kantseleisse. Sekretär varustab õpilase maskiga, teavitab juhtkonda ja vanemaid ning kutsub vanema järgi. Õpilasele leitakse ruum, kus ta saab olla koolist lahkumiseni teistest eraldi.
 • Lapse haigestumise korral annab vanem sellest klassijuhatajale teada.
 • Leibkonna liikme positiivse koroonaproovi korral ootab kool sellekohast teavet klassijuhataja või direktori kaudu.
 • Lapsevanematel ning külalistel palume majja sisenedes kanda maski!

Kõik täiendavad küsimused esitage klassijuhatajale või koolijuht Diana Leenurmele 56 88 14 13.