3. klass

  ESMASPÄEV
1. Eesti keel Karin
2. Muusika Edith
3. Inglise k Maris
4. Matem Karin
5. Inimeseõp Karin
6. R Mudilaskoor
7. R Pallimängud
8. R Pallimängud
   
  TEISIPÄEV
1. Matem Karin
2. Inglise k Maris
3. Kehal. Maiken
4. Eesti keel Karin
5. Tööõp Karin
6. Kunst Karin
7. R Rahvatants
8.  
   
  KOLMAPÄEV
1. Matem Karin
2. Muusika Edith
3. Kehal. Maiken
4. Eesti keel Karin
5. Inglise k Maris
6. R Rütmip./R Meister./R Käsip.
7. R Kunst/R Sulgp.
8.  
   
  NELJAPÄEV
1. Eesti keel Karin
2. Kehal. Maiken
3. Matem Karin
4. Inglise k Maris
5. Tööõp Karin
6. R Robootika/R Sport
7. R Sulgpall
8.  
   
  REEDE
   
1. Eesti keel Karin
2. Matem Karin
3. Eesti keel Karin
4. Loodusõp Karin
5. R Kokandus
6. R Kokandus/ R Sportmängud
7.  
8.