5. B klass

  ESMASPÄEV
1. Eesti keel Anne
2. Kirjandus Anne
3. Matem. Anne
4. Kehal. Kaidar
5. Loodusõp. Anne
6. Ajalugu Anne
7. Inglise k (II) Maris
8. R Pallimängud
   
  TEISIPÄEV
1. Inglise k. Maris/Ind.Tööõp Anne
2. Kirjandus Anne
3. Matem. Anne
4. Kehal. Kaidar
5. Eesti keel Anne
6. Inimeseõp Anne
7. Ind t. Inglise k Maris
8. R Kergejõustik
   
  KOLMAPÄEV
1. Matem. Anne
2. Kehaline Kaidar
3. Ajalugu Anne
4. Tehnol. Peeter/Ind.Tööõp. Anne
5. Tehnol. Peeter/Ind.Tööõp. Anne
6. Kunst Anne
7.  
8. R Koorilaul 
   
  NELJAPÄEV
1. Matem. Anne
2. Muusika Edith
3. Loodusõp. Anne
4. Kirjandus Anne
5. Inglise k (II) Maris/Ind. Inim.Anne
6. R Robootika
7. R Sulgpall
8.  
   
  REEDE
   
1. Eesti keel Anne
2. Matem. Anne
3. Loodusõp. Anne
4. Inglise k. Maris/Ind.Tööõp Anne
5.  
6. R Näitering
7.  
8.