6. klass

  ESMASPÄEV
1. Kehal. Maiken/Kaidar
2. Matem Karin
3. Vene keel Aino
4. Eesti k Ele
5. Kunst Ele
6. Matem Karin
7. R Pallimängud
8. R Pallimängud
   
  TEISIPÄEV
1. Käsit. Ele/Tehnol.Peeter
2. Käsit. Ele/Tehnol.Peeter
3. Matem Karin
4. Inglise k. Maris
5. Muusika Edith
6. Kehal. Maiken/Kaidar
7. R Koorilaul 
8. R Kergejõustik
   
  KOLMAPÄEV
1. Vene keel Aino
2. Inglise k. Maris
3. Matem Karin
4. Ühisk Tiiu
5. Ajalugu Kadri
6. Kirjandus Tähte
7. Eesti k Tähte
8. R Koorilaul 
   
  NELJAPÄEV
1. Kirjandus Tähte
2. Eesti k Tähte
3. Inform. Maksim
4. Matem Karin
5. Ajalugu Kadri
6. Vene keel Aino
7. R Robootika/ R Sulgpall
8. R Robootika
   
  REEDE
   
1. Loodusõp Kristi
2. Loodusõp Kristi
3. Inglise k. Maris
4. Inimesõp Kristi
5. Eesti k Tähte
6. R Näitering
7.  
8.