7. klass

  ESMASPÄEV
1. Kehal. Maiken/Kaidar
2. Loodusõp Lilian
3. Geograafia Lilian
4. Ajalugu Tiiu
5. Eesti k Karina
6. Kirjandus Karina
7. Muusika Edith
8.  
   
  TEISIPÄEV
1. Matem. Helen
2. Matem. Helen
3. Käsit. Ele/Tehnol.Peeter
4. Käsit. Ele/Tehnol.Peeter
5. Inglise k. Maris
6. Kehal. Maiken/Kaidar
7. R Koorilaul 
8. R Näitering/ R Kergej.
   
  KOLMAPÄEV
1. Inglise k. Maris
2. Vene keel Aino
3. Loodusõp Lilian
4. Bioloogia Lilian
5. Ajalugu Tiiu
6. Geograafia Lilian
7. Matem. Helen
8. R Koorilaul/R Pallimängud
   
  NELJAPÄEV
1. Eesti k Karina
2. Kirjandus Karina
3. Vene keel Aino
4. Vene keel Aino
5. Matem. Helen
6. Matem. Helen
7. R Digitehnika/ R Sulgpall
8. R Digitehnika
   
  REEDE
1. Inglise k. Maris
2. Kunst Ele
3. Inimeseõp Angelika
4. Bioloogia Lilian
5.  
6.  
7.  
8. R Raamatunärimisklubi