12. klass

  ESMASPÄEV
1. Pr. eesti keel II Tähte
2. Inglise keel Merike
3. Inimene ja õigus Tiiu
4. Matem Aime
5. Matem Aime
6. Kehal. Maiken/Kaidar
7. Lähiajalugu II Kadri
8.  
   
  TEISIPÄEV
1. Füüsika Energia Kristel
2. Füüsika Energia Kristel
3. Inglise keel Merike
4. Matem Aime
5. Funkts lug. oskus Aime
6.  
7. R Koorilaul 
8. R Näitering/ R Kergejõustik
   
  KOLMAPÄEV
1. Lähiajalugu II Kadri
2. Lähiajalugu II Kadri
3. Pr. eesti k. II Tähte
4. Kehal. Maiken/Kaidar
5. RE Eesti k. Tähte
6.  
7.  
8. R Koorilaul/R Pallimängud
   
  NELJAPÄEV
1. Muusika Edith
2. Psühholoogia Diana
3. Saksa keel Merike
4. Geo Rahv. ja maj. Lilian
5. Geo Rahv. ja maj. Lilian
6. Matem Aime
7.  
8.  
   
  REEDE
1. Inglise keel Merike
2. Klj.tund Urmas
3. Matem Aime
4. Psühholoogia Diana
5. Kunst II Ele/ 2 õpil. 12. kl
6. Kunst II Ele/ 2 õpil. 12. kl
7.  
8. R Raamatunärimisklubi