Logo

Kanepi Gümnaasiumi sümbolite lugu.

2004. aastal tähistas Kanepi Gümnaasium 200 aasta möödumist ajast, mil Kanepi pastor Johann Philipp von Roth asutas Kanepisse kihelkonnakooli, mis oli Liivimaal esimene omalaadse õppekavaga kõrgema astme kool talupoegadele. Selle märkimisväärse aastapäeva tähistamise ettevalmistust alustati varakult, moodustati komisjone ja tehti plaane, osales kogu koolipere.

Tähtsamad ettevõtmised olid:

    1. Koolile uue lipu tellimine (vanal lipul oli tekst Kanepi Keskkool).
    2. Valmis koolile oma hümn „Üks püha paik me südames”, teksti autor õpetaja Tähte Tagel ja viisistas selle Milvi Hirvlaane hea tuttav Jüri Reinvere.
    3. Kooli ajaloo raamatu kokkupaneku võttis enda kanda Milvi Hirvlaane, valmis 309-leheküljeline „Kanepi kool läbi kahe sajandi”.
    4. Kooli logo väljatöötamine.
    5. 200. aastapäeva peod kooliperele ja vilistlastele, mitmed näitused, spordivõistlused vilistlaste ja õpilaste vahel.

Uut lippu oli väga vaja, sest eelmiselt lipult oli küll üles harutatud punane viisnurk, kuid vahepeal oli muutunud ka kooli nimi, Kanepi Keskkoolist oli saanud Kanepi Gümnaasium.

Juba varem oli kunstiõpetaja Ele Kõiv avaldanud arvamust, et Kanepi kool võiks taotleda August Weizenbergi nime. August Weizenberg on Kanepis sündinud, koolis käinud ja tisleriametit pidanud, siit sai ta tuule tiibadesse ja läks laia maailma tööle ja õppima. August töötas end üles väga vaestest oludest, sai maailmatasemel kunstnikuks, eesti esimeseks kutseliseks skulptoriks. Oma vanemate auks püstitas ta Kanepi Mäe kalmistule vanemate hauale ühe oma kaunima skulptuuri. „Lootus” on väga sümboolne innustamaks ka Kanepi noori tegema pingutusi oma eesmärkide ja ideaalide saavutamiseks. Sellised olid mõtted, kui ühiselt otsustati, et kooli logol võiks olla „Lootuse” kuju. Vaidu Vidil vormistas kooli logo sellisel kujul, nagu me seda kasutame.

See logo on ligi 15 aastat kaunistanud meie kooli lippu, saalis lava tagumist seina, meie õpilaste päevikuid, tänukirju, ametlikke dokumente, kõiki kooli kingitusi ja esimesse klassi astujad saavad kingituseks kooli logoga vesti. Puudu on vaid kooli logoga tekkel (vormimüts) gümnaasiumiõpilastele. August Weizenbergi austamiseks toimuvad koolis õpilaskonverentsid, kus gümnaasiuminoored esinevad ettekannetega August Weizenbergi elust ja loomingust.

„Lootuse” logo innustab jätkuvalt Kanepi noori.

Tiiu Leppikus,
ajalooõpetaja