Kõik ühiskonnaliikmed on omavahel seotud. Kõigil on täita oma roll- peres, sõprus- või ühiskonnas.

Eestis on viimase 12 aasta jooksul järjest enam räägitud iga õppija potentsiaalist ja selle aktiivsest kasutamisest. Õpetajate pädevusest toetada iga õppija iseärasusi, eripärasid ja oskust õpetada kõiki ühes klassiruumis või koolis.

Peab tõdema, et teinekord jäävad väikese kogukonnakooli oskused ja võimalused väikseks, et toetada igat õpilast maksimaalsel moel.

Eesti riik ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid toetavad kaasava hariduse projekte, et võimaldada vajalikke õppevahendeid ja – ruume igale õppijale. Projekti „HEV õpilastele kaasava hariduse põhimõtete elluviimiseks elukohajärgses koolis“ 2014-2020.1.04.21-0348 eesmärgiks Kanepi Gümnaasiumis oli suurendada õppijates kogukonnakoolis kuuluvustunnet ja võimalust aktiivselt ning mõtestatult õppetöös osaleda. Kanepi Gümnaasiumis nagu paljudes teisteski koolides rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid. Kevadel 2022 läbis koolimeeskond Tartu Ülikooli täiendkoolituse „Kaasav haridus“, mis toetab projektist soetatud vahendite rakendamist.

Projekti raames valmis Kaasava hariduse keskus (logopeedi ja eripedagoogi kabinetid ja õppeklass). Ruumi ja kvalifitseeritud spetsialistide puudusel on eripedagoogi kabinetis hetkel väikeklass.

Tänu soetatud vahenditele ja korrastatud ruumidele saame pakkuda erinevaid võimalusi nii vaimse tervise kui eripäradest tingitud arengu toetamiseks. Vajalikud vahendid aitavad kaasa sotsiaalsete osaoskuste kujunemisel, tundeelu häirete, keskendumisraskuste, logopeediliste kui loogikaliste õpiraskuste leevendamisel. Mõned vahendid aitavad õppijaid vabaneda tekkinud pingetest- füüsiliselt (lootosmatt, massaaži pallid, tasakaalulaud, lõõgastustool) kui ka mentaalselt (lõpmatuse tunnel, keeristoru, stressipallid, raskustekid, liivakellad). Populaarsust on võitnud juba kevadel koolimajja ülesse pandud rahunemismajad.

Alustasime kaasava hariduse keskuses tegevust septembris. Nii mõnigi laps on tänaseks küsinud- „Kas oled juba seda vahendit proovinud?“. Näha õpilase silmis sära ja motivatsiooni järgmine kordki keskuse õppeklassis toimetada, ütleb, et mõistvaid spetsialiste ja toetavaid abivahendeid on väga vaja.

Jõuaks vaid vajalikud õppe- ja lõõgastusvahendid võimalikult paljude abivajavate lasteni.

Sellepärast olemegi viinud osa vahendeid keskuseruumidest välja- klassiruumidesse ja koridoridesse.

KGLogo orig valgetekst

 
Kooli 1
Kanepi, 63101

 
+372 79 76 320
+372 5688 1413
kool@kanepig.edu.ee