Hea põhikooli lõpetaja,
Kanepi Gümnaasium ootab Sind!
Kanepi Gümnaasiumis on Sul võimlaus:
  • õppida koos toredate kaaslastega toetavas ja professionaalses õpikogukonnas, kus arvestatakse õpilaste mõtetega ning kaasatakse neid kooli arengusse
  • paindlikuks õppekorralduseks individuaalsel õpirajal (distantsõppe perioodid erinevates ainetes, valikkursused)
  • disainida vähemalt üks valikkursus ise, lähtuvalt oma huvidest
  • valida valikkursuseid Eesti kõrgkoolidest või huvi- ja hobikoolist (muusika, kunst, sport, jne)
  • läbida riigikaitse kursus
  • soovi korral teha autojuhiload, mille eest ei ole vaja tasuda õppemaksu
  • osaleda arendavates välisprojektides erinevates Euroopa riikides
Kanepi Gümnaasiumisse astumiseks registreeri end hiljemalt ❗15. maiks!❗
Lisa juurde essee või motivatsioonikiri teemal „Minu valik hariduse jätkamiseks on gümnaasium“.
Vestlused gümnaasiumisse astumiseks toimuvad ❗17.-18. mail!❗
 
Registreerimisvormi leiad siit: https://forms.gle/XQfu2tEx8CByRgvz5

KGLogo orig valgetekst

 
Kooli 1
Kanepi, 63101

 
+372 79 76 320
+372 5688 1413
kool@kanepig.edu.ee