Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022