Together in Environmental Solutions learniong Activities (TESLA)  2019-2022

EUkaasrahastus

TESLA

KA229 – School Exchange Partnerships

Erasmus+ KA229 koolidevaheline strateegiline koostöö

Koordinaator: Tehnicka skola, Horvaatia

Projekti partnerid: Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Linz, Austria; Liceul Teoretic Coriolan Brediceanu, Rumeenia; Kanepi Gümnaasium, Eesti.

Projektiga soovitakse tõsta õpilaste teadlikkust säästvast arengust taastuvate energiaallikate ja kohusetundliku energiakasutuse kaudu. Õpilased uurivad energiaolukorda maailmas ja Euroopas, antakse ülevaade energiaressurssidest, nende kasutamisest ja piirangutest. Projekti eesmärk on digitaalsete tehnoloogiate ja tööriistade abil oskuste ja võtmepädevuste omandamine ning see plaanitakse saavutada tegevuste kaudu keskkonna ja taastuvate energiaallikate uurimisel.

Õppetöö ja projektitegevuse kaudu arendavad õpilased erinevat tüüpi funktsionaalset kirjaoskust. Eesmärk on viia õpilased iseõppimistegevustele lähemale - koguda, valida ja töödelda andmeid, mõelda, arutada, analüüsida. Projekti tegevusi saab läbi viia füüsika, energeetika, ökoloogia, elektrotehnika, võõrkeele ja infotehnoloogia õpetamise raames. Projektis osalevate õpilaste vanus on 15–17 aastat.

Projekt võimaldab laiendada teadmisi STEM-i valdkonnast ning suurendab motivatsiooni ja huvi. IT-vahendite abil arendavad õpilased digitaalseid pädevusi, kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskusi. Suhtlemisoskuse ja meeskonnatöö arendamisega tutvutakse erinevate kultuuridega, täiendatakse inglise keele teadmisi reaalsetes olukordades. Töötoad võimaldavad katsete ja iseseisvate uurimistööde kaudu populariseerida loodusteaduste õpet.

Meie projekti tulemusel avatud õppematerjalid on kättesaadavad projekti veebisaidil ja eTwinning keskkonnas. Projekti tulemuseks on uued koolivälised tegevused ökoloogia ja energeetika valdkonnas.

Projekti õppimistegevused:

November 2019 Požega, Horvaatia: Taastuvenergia allikad elektri tootmiseks. Nikola Tesla

Oktoober 2021 Lugoj, Rumeenia : Hüdroelektrijaamad, fotogalvaanika

Aprill 2022 Linz, Austria: Säästumajad, valgustus, kütmine, nutikad elektrivõrgud

Mai 2022 Kanepi, Eesti: Põlevkivi, turvas ja puit energiaallikatena